Privacybeleid

Studio Insanro streeft ernaar om volledige controle te behouden op het gebied van privacy en security. Wij hechten bijzonder veel waarde aan een hoogwaardige bescherming en beveiliging van personen, middelen, informatie en privacy. Het is voor ons een prioriteit om in lijn te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en te voldoen aan de eisen ervan.

Studio Insanro neemt verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Bij Studio Insanro streven we ernaar om volledige controle te behouden op het gebied van privacy en security. Wij hechten grote waarde aan het waarborgen van goede bescherming en beveiliging van personen, middelen, informatie en privacy. Daarom hebben we onze organisatie en systemen zorgvuldig opgezet en ingericht. Ons doel is om boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en eventuele schadeclaims te vermijden, en reputatieschade te allen tijde te voorkomen.

 

Bij Studio Insanro nemen we de bescherming van uw gegevens zeer serieus en treffen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. We hebben bijvoorbeeld op onze website een Let’s Encrypt Authority X3 SSL-certificaat geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Samenwerkingen met externe partners zijn gebaseerd op duidelijke afspraken om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Externe (cloud)systemen en elektronische apparaten zijn beveiligd met end-to-end encryptie. Bovendien maakt Secure Remote Password-bescherming het onmogelijk voor derden om inloggegevens te stelen of niet-geheime informatie te lezen die naar onze server is verzonden.

 

Studio Insanro verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die onze diensten gebruiken en/of deze gegevens zelf aan ons hebben verstrekt. Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Studio Insanro verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van verschillende wettelijke grondslagen, namelijk toestemming (artikel 6, lid 1, sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG¹) en voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b AVG²). We verwerken jouw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 1. Communicatie en Dienstverlening: We gebruiken je gegevens om contact met je op te nemen via telefoon of e-mail wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 2. Betalingsverwerking: We verwerken je gegevens om betalingen af te handelen in verband met onze diensten.
 3. Levering van Goederen en Diensten: We gebruiken je gegevens om goederen en diensten bij jou te leveren.
 4. Nieuwsbrief: Als je geabonneerd bent op onze e-mailnieuwsbrief, verwerken we je gegevens voor dit doeleinde. Je kunt je te allen tijde afmelden via de link in de nieuwsbrief.
 5. Wettelijke Verplichtingen: Indien wettelijk verplicht, verwerken we bepaalde gegevens, zoals die nodig zijn voor belastingaangifte en administratie.

¹ Artikel 6, lid 1, sub b AVG: Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. ² Artikel 6, lid 1, sub c AVG: Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Studio Insanro bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht op basis van een overeenkomst. Na voltooiing van een overeenkomst of in het geval dat er geen overeenkomst tot stand komt, bewaren we jouw gegevens niet langer dan één jaar. Enkel gegevens die wettelijk vereist zijn voor administratieve doeleinden worden gedurende minimaal 7 jaar bewaard.

Studio Insanro deelt persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In dergelijke situaties maken we deze partijen bewust van de noodzaak om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Deze partijen omvatten zorgvuldig geselecteerde netwerkpartners die direct betrokken zijn bij het project, zoals drukkerijen, fotografen of programmeurs.

Op de website van Studio Insanro zijn diverse verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Studio Insanro draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites, noch voor de wijze waarop deze organisaties persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie hierover dien je het privacybeleid van de desbetreffende organisatie te raadplegen.

Cookies die wij gebruiken

Studio Insanro maakt uitsluitend gebruik van technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert, bijvoorbeeld door het onthouden van je voorkeursinstellingen, en bieden ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. Je kunt te allen tijde afmelden via onze cookiemelding of door de instellingen van je internetbrowser aan te passen zodat deze geen cookies meer opslaat. Ook is het mogelijk om eerder opgeslagen informatie te verwijderen via de browserinstellingen.

Google Analytics

Studio Insanro maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Algemene bezoekgegevens, zoals het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en de gegevens die browsers meesturen, worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij enkel voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de functionaliteit van onze website te verbeteren.

Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet gedeeld met derden. Google verplaatst de verkregen informatie echter naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. We hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens wel delen met derden als het wettelijk verplicht is of als andere partijen de gegevens namens Google verwerken. Hierop heeft Studio Insanro geen invloed. Meer informatie hierover vind je in het privacybeleid van Google, waarin ook het privacybeleid van Google Analytics is opgenomen.